Pospešite svojo logistiko

Pravočasna priprava pristaniške dokumentacije pospešuje izvedbo pristaniških storitev.
Za naše partnerje upravljamo postopke polnjenja in praznjenja zabojnikov kakor tudi ostale aktivnosti, potrebne za nemoteno odpremo blaga v multimodalnem transportu. Po potrebi organiziramo de-konsolidacijo/konsolidacijo pošiljk, prav tako pa na željo partnerjev uredimo vse potrebno za pregled tovora pred odpremo.

S holistično obravnavo posameznih izzivov tovorov izrednih dimenzij, iščemo individualne rešitve, ki zadovoljijo najbolj zahtevne naročnike.
Na mejni kontrolni točki zagotavljamo celovit nabor storitev na blagu, za katerega so predvideni uradni pregledi ob uvozu ali izvozu. Našim strankam priskrbimo vsa potrdila, ki so zahtevana v mednarodnem trgovanju.

Naši zaposleni so usposobljeni, da na željo strank, pripravijo in organizirajo postopke za pričvrščevanje, označevanje, etiketiranje, uvrečevanje, tehtanje, vzorčenje, prepakiranje, paletiranje, ovijanje paletiranega blaga in druga dopolnilna dela na blagu.