Zavezani strankam

Zastopamo podjetja iz drugih držav članic Evropske Unije.

Pripravljamo mesečna poročila o prejemih in odpremah blaga znotraj Evropske Unije.
Našim partnerjem priskrbimo vse potrebno, da lahko, s pomočjo zvezka ATA, začasno izvozijo oziroma začasno uvozijo svoje blago, ki ga uporabljajo na razstavah in sejemskih prireditvah, športnih dogodkih ter profesionalne in raziskovalne opreme in učnega materiala.

Strankam, ki so manj vešče zunanje trgovinskega poslovanja, svetujemo glede izbire pravilnih postopkov pri sestavi komercialnih listin ter izvedbi logističnih rešitev.

Našim naročnikom svetujemo tudi pri izbiri optimalnih rešitev pri distribuciji blaga znotraj Evropske unije.