Spoznajte specialiste

Več kot dvajset let izkušenj zagotavlja našim strankam najvišjo stopnjo kakovosti storitev. Poenostavitve carinjenja na morju ter carinjenja 24/7 »zagotavljajo« pravočasnost odprem ocarinjenega blaga na trge Unije. Izkušeni zaposleni s svojim pristopom poskrbijo za najboljše sinergijske učinke.

Podjetjem iz drugih držav članic Evropske unije, že od samega vstopa Slovenije v Unijo, ponujamo uvozno carinjenje blaga na prvi vstopni točki. Postopek omogoča optimizacijo logističnih storitev kakor tudi denarnih tokov.

Na zadnji točki, neposredno pred odpremo iz Evropske unije pripravimo vse potrebno, da pošiljke zapustijo Evropsko unijo, vključno s pridobitvijo listin o preferencialnem poreklu (EUR 1) ter ostalih listin o poreklu (A.TR in Certifikat o poreklu).

Poskrbimo za tranzitno odpremo carinskega blaga preko ozemlja Evropske Unije in drugih držav v skupnem tranzitnem sistemu. Prav tako priskrbimo vse potrebne listine, ki zagotavljajo pravilno izvedbo skupnostnih tranzitnih postopkov.